PRZYCZEPY DOSTĘPNE W WYPOŻYCZALNI :

Koszty WYNAJMU przyczep lekkich (DMC do 750kg  oraz do długości podłogi 275 cm):

20 zł / pierwsze 24h

70 zł /7 dni 

Koszty WYNAJMU przyczep ciężkich oraz lekkich o długości podłogi powyżej 275 cm (lawet/dłużyc itp – DMC od 750kg):

40 zł /pierwsze 24h

200 zł / 7 dni